БАГШ НАРЫН ТООН ДҮНАЛБАН ТУШААЛТООН ДҮН
1Сургалтын хөтөлбөрийн эрхлэгч5
2Тэнхмийн эрхлэгч26
3Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга5
4Ахлах багш134
5Багш112
6Дадлагажигч багш46
7Дэд профессор50
8Зөвлөх профессор15
9Профессор14

ТООН МЭДЭЭЛЭЛ НИЙТ БАГШ : 407 ЭРЭГТЭЙ : 157 ЭМЭГТЭЙ : 250

Багш, ажиллагсдын мэдээллийг цахим хуудасны баруун дээд хэсэгт байрлах БАГШ, АЖИЛЛАГСАД холбоос дээр дарж алба нэгжийн харьяаллын дагуу багш ажиллагсдын дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцах боломжтой. 

ХААИС Тоон мэдээлэл

 • 1
  Байгуулагдсан он : 1958

 • 2
  Суралцагчид
  • Бакалавр оюутан: 4040
  • Магистрант оюутан: 2170
  • Докторант оюутан: 180
  • Хэлний бэлтгэл:
  • Гадаад оюутан:

 • 3
  Нийт багш, ажилтнууд
  • Үндсэн багш: 391
  • Цагийн багш:
  • Ажилтнууд:294