ХААИС “Багшийн хөгжлийн төв”-тэй боллоо

Нийтлэгч : Р.Батчимэг
Огноо: 2020-04-10 09:35:56

Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр ”Дээд боловсролын шинэчлэл” төслийн хүрээнд профессор багш, судлаач нар сургалт, судалгааны ажлаа хийх боломжтой “Багшийн хөгжил төв”-ийг өнөөдөр /2020-04-08/ нээлээ.

Тус төвд шаардлагатай бүх тоног төхөөрөмжийг Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр шийдвэрлэсэн бол дотоод засал, тохижилтийн зардлыг ХААИС-ийн Сургалтын бодлого, зохицуулалтын албанаас хэрэгжүүлж буй ЭРАСМУС төслөөс санхүүжүүлжээ.

“Багшийн хөгжлийн төв”-д профессор багш, судлаач нар онлайн хичээлээ бэлтгэж болохоос гадна хэлэлцүүлэг, семинар, видео уулзалт хийх боломжтой аж.