Бакалаврын оюутны шилдэг бүтээлийн эзэд тодорлоо

Нийтлэгч : Р.Батчимэг
Огноо: 2020-12-22 11:34:54

Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн бакалаврын оюутны шилдэг бүтээл шалгаруулах эрдэм шинжилгээний нэгдсэн бага хурлыг 2020 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр  цахимаар амжилттай зохион байгууллаа. Тус хуралд бүрэлдэхүүний сургуулиуд болон ХААИС-ийн харъяа Дархан-Уул аймаг дахь Ургамал газар тариалангийн хүрээлэнгийн Агроэкологи, бизнесийн сургуулийн судлаач 10 оюутан аман илтгэл, 6 оюутан ханын илтгэл хэлэлцүүллээ.      

Шилдэг илтгэлийн I байранд Агроэкологийн сургуулийн Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн үнэлгээний IV ангийн оюутан Р.Нарангарав Микориза мөөгөнцрийн бэлдмэлийг буудайн тарималд туршсан дүн” сэдэвт илтгэлээр, удирдагч доктор, дэд профессор Д.Ундармаа, А.Уранчимэг (УХЭШХ)

II байранд Дархан-Уул аймаг дахь Агроэкологи, бизнесийн сургуулийн Экологи, байгаль хамгаалалын IV ангийн оюутан Г.Гантогтох, Б.Тэрбиш нар “Хашиж хамгаалсан талбайн ургамалжилтын судалгааны дүнгээс (Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумын Бортолгойн жишээн дээр)” сэдэвт илтгэлээр, удирдагч, доктор Б.Цэрэннадмид

III байранд Инженер, технологийн сургуулийн Инженер, механикийн IV ангийн оюутан Б.Ариунболд, Ө.Мөнх-Итгэл нар “Үрийн хоолойгоор унах үрийг хянах, тоолох төхөөрөмжийг зохион бүтээж туршсан дүн” сэдэвт илтгэлээр, удирдагч, доктор Л.Лхагвасүрэн

III байранд Эдийн засаг, бизнесийн сургуулийн Санхүүгийн IV ангийн оюутан Б.Ганзаяа “Хувьцааны хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргалт (АПУ ХК-ийн жишээн дээр)” сэдэвт илтгэлээр, удирдагч, доктор З.Ядмаа

Ханын шилдэг илтгэлээр I байранд Агроэкологийн сургуулийн Агрономийн IV ангийн оюутан Э.Ган-Эрдэнэ “Хүнс, тэжээлийн зориулалттай арвайн сортуудыг судалсан дүн” сэдэвт илтгэлээр, удирдагч, доктор З.Эрдэнэчимэг нар шалгарлаа.

                                                                      Эрдэм шинжилгээ, инновацын алба