ШУА-ийн гишүүн сонгох шинжлэх ухааны салбар, чиглэл, тоог зарлаж байна

Нийтлэгч : Р.Батчимэг
Огноо: 2020-12-25 05:49:33

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГА, ЭРДЭМТДИЙН АНХААРАЛД

ШУА-ийн гишүүн сонгох шинжлэх ухааны салбар, чиглэл, тоог зарлаж байна.

              Хими, биологи – 1

              Физик, математик, информатик - 1

              Геологи, газарзүй, байгаль орчин – 1

              Техник, технологи – 2

              Нийгмийн шинжлэх ухаан – 2

              Хүмүүнлэгийн ухаан - 1

              Анагаахын шинжлэх ухаан - 1

              Хөдөө аж ахуйн шинжлэх ухаан - 3

Нэр дэвшигчдийн материалыг 2021 оны 1 дүгээр сарын 4-ний өдрийн 17.30 цагийн дотор ШУА-ийн Тэргүүлэгчдийн газарт хүлээн авна. Нэр дэвшигч нь дараах материалыг ирүүлнэ. 

              - Анкет ( Маягт №1), боловсролын баримт бичгийн хуулбар

              - Бүтээлийн жагсаалт

              - Эрдмийн зөвлөлийн хурлын шийдвэр (тогтоол, тэмдэглэл, нууц санал хураалтын дүн)

ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АКАДЕМИЙН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ГАЗАР

Хаяг: Баянзүрх дүүрэг, 13 дугаар хороо,

ШУА-ийн хүрээлэнгүүдийн хотхон

Харилцах утас: 263872, 263662

  Цахим хуудас: www.ac.mn