Сургалтын бодлого зохицуулалтын албаны тайланг хүргэж байна

Нийтлэгч : Р.Батчимэг
Огноо: 2021-01-03 03:50:33

ХААИС-ийн бүрэлдэхүүн сургууль, алба нэгжүүд 2020 оны ажлаа дүгнэж, тайлангаа хамт олноороо хэлэлцүүлэв. Сургалтын бодлого, зохицуулалтын алба 2020 онд хийсэн ажлын үр дүнгээрээ товч тайлан бэлтгэснийг та бүхэндээ хүргэж байна. Тайлантай энд-ээс танилцана уу. Дараагийн удаа Эрдэм шинжилгээ, инновацийн албаны тайланг Та бүхэндээ хүргэх болно.