ХААИС-ийн захирал Т.Хэрүүга цахим сургалтын талаар үзэл бодлоо илэрхийллээ

Нийтлэгч : О.МӨНХЖАРГАЛ
Огноо: 2021-01-15 03:36:56

ХААИС-ийн захирал Т.Хэрүүга цахим сургалтын талаар үзэл бодлоо илэрхийллээ.