Судалгааны төслийн материал хүлээн авах хугацааг сунгалаа

Нийтлэгч : С.ЭРДЭНЭ-ОЧИР
Огноо: 2020-11-26 07:33:49

 

2020-11-23 23:59:00.0

2020-11-27 23:59:00.0

Гадаадтай хамтарсан төсөл

явагдаж байгаа

Монгол Улсад үүсээд буй нөхцөл байдлаас шалтгаалан төсөл хүлээн авах хугацааг заасан хугацаанд сунгаж байна.