БНСУ-ЫН ДУНГГҮКИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН ӨВЛИЙН БОГИНО ХУГАЦААНЫ ЦАХИМ ХӨТӨЛБӨР ЗАРЛАГДЛАА

Нийтлэгч : Л.Бямбасүрэн
Огноо: 2021-10-11 16:41:03

БНСУ-ын Дунггүкийн их сургуулиас 14 хоногийн хугацаанд БНСУ-ын хэл, соёл, кино, драмаг судлан танилцах цахим хөтөлбөр зарлаж байна. 

Хамрагдах хугацаа: 2021.12.24-2022.01.07-ны өдрийг хүртэл
Төлбөр:  Бүртгэлийн хураамж 100,000 вон
                Сургалтын төлбөр 600,000 вон 

Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй доорх линк-ээр орж танилцана уу. 

http://dongari.dongguk.edu/neoalrim/sts/lnkInsert.neo?key=sdm_seq%3D160101187957671700%3Bsdt_id%3DEvg

eniya%20Saburova%3Bsdt_email%3De.s.saburova%40urfu.ru&url=http%3A%2F%2Fdis

s.dongguk.edu%2Fbbs%2Fboard.php%3Fbo_table%3Ddiss7_1 

Бүртгүүлэх сүүлийн хугацаа: 2021 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдөр

 

ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛТЭС