ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА.

Нийтлэгч : С.ЭРДЭНЭ-ОЧИР
Огноо: 2021-06-22 09:08:42

 1. Докторант Баасанжаргал овогтой Буянчимэг ”Адууны махны чанар, зарим махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх технологийн судалгаа” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2021 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн 11.00 цагаас ХААИС-ийн захиргааны I байрны эрдмийн зөвлөлийн танхимд болно. 
 2. Докторант Батсүх овогтой Бадамсүрэн ”Монгол оронд үржүүлж буй зарим үүлдрийн хонины удам зүйн ялгаа болон калпастатин генийн полиморфизмыг тодорхойлсон дүн” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2021 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн 11.00 цагаас ХААИС-ийн захиргааны I байрны эрдмийн зөвлөлийн танхимд болно.
 3. ХААИС-ийн докторант Бадрах овогтой Долгормаа “Өрхийн аж ахуйд ашиглах бага оврын машин тракторын угсрааны параметрийг үндэслэх” сэдэвт бүтээлээр техникийн ухааны доктор (Ph.D) –ын зэрэг хамгаална. Механик инженерийн докторын ажил хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2021 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн 15 цагаас ХААИС-ийн захиргааны I байрны эрдмийн зөвлөлийн танхимд болно.
 4. ХААИС-ийн докторант Лхагвасүрэн овогтой Дэлгэрмаа “Бороожуулагч машины ашиглалт-технологийн үзүүлэлтүүдийг сайжруулах судалгаа” сэдэвт бүтээлээр техникийн ухааны доктор (Ph.D) –ын зэрэг хамгаална. Механик инженерийн докторын ажил хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2021 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн 15 цагаас ХААИС-ийн захиргааны I байрны эрдмийн зөвлөлийн танхимд болно.
 5. Докторант Баярсайхан овогтой Наранчимэг “Арвайн цардуулыг задлах амилаза фермент гарган авч туршсан дүн” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2021 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн 11.00 цагаас ХААИС-ийн захиргааны I байрны эрдмийн зөвлөлийн танхимд болно.
 6. ХААИС-ийн докторант Аюуш овогтой Эрдэнэчимэг ”Цеолит, глицеринээр баяжуулсан хүчит багсармал тэжээлийн тэжээллэг чанар” сэдвээр, Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2021 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн 11.00 цагаас ХААИС-ийн захиргааны I байрны эрдмийн зөвлөлийн танхимд болно.
 7. Докторант Дэрийлаамятав овогтой Онон “Газар тариалангийн дорнод бүсэд ногоон бордуурт тариалах таримлуудыг харьцуулан судалсан дүн” сэдвээр доктор (Ph.D)-Ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2021 оны 7-р сарын 01-ний өдрийн 10:00 цагт Захиргааны II дугаар байрны 201 тоот өрөөнд болно.
 8. Докторант Цогтсайхан овогтой Уянга “Буудайн хадгалалтын үеийн микотоксин үүсгэгч мөөгөнцрийн судалгаа” сэдвээр доктор (Ph.D)-Ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2021 оны 7-р сарын 01-ний өдрийн 10:00 цагт Захиргааны II дугаар байрны 201 тоот өрөөнд болно.
 9. Докторант Цэнджав овогтой Энхтуяа “Монгол орны газар тариалангийн Дорнод бүсэд зусах буудайн сортын параметрийг тогтоосон дүн” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2021 оны 06-р сарын 11-ний өдрийн 10:00 цагт Захиргааны II дугаар байрны 201 тоот өрөөнд болно.
 10. Докторант Эрдэнэдалай овогтой Дорлигсүрэн “Газар тариалангийн төвийн бүсэд шар буурцгийн сорт шалгаруулж, агротехникийн зарим асуудлыг судалсан дүн” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2021 оны 06-р сарын 11-ний өдрийн 10:00 цагт Захиргааны II дугаар байрны 201 тоот өрөөнд болно.
 11. Докторант Смирнов овогтой Оюун-Эрдэнэ “Төмсний селекцийн эх материал гаргаж, чанарын үнэлгээний дүн” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2021 оны 06-р сарын 11-ний өдрийн 10:00 цагт Захиргааны II дугаар байрны 201 тоот өрөөнд болно.
 12. Докторант Сарааданбазар овогтой Ариунаа “Антагонист идэвхтэй Bacillus subtilis-ийн нутгийн омог гарган авч, ургамлын өвчний эсрэг туршсан дүн” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2021 оны 06-р сарын 11-ний өдрийн 10:00 цагт Захиргааны II дугаар байрны 201 тоот өрөөнд болно.
 13. Докторант Баясгалан овогтой Мөнгөн-Очир “Нийлүүлгийн өвчтэй адууны эд, эрхтэнд үүссэн эмгэг өөрчлөлтийг судалсан дүн” сэдэвт бүтээлээр мал эмнэлгийн ухааны доктор (Ph.D) –ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2021 оны 06 дүгээр сарын 24-ны өдрийн 11.00 цагаас ХААИС, Мал эмнэлгийн сургуулийн 207 тоот эрдмийн зөвлөлийн танхимд болно.