ЯПОН УЛСЫН НИЙГАТА ИХ СУРГУУЛИЙН ОЮУТАН СОЛИЛЦООНЫ ХӨТӨЛБӨР ЗАРЛАГДЛАА

Нийтлэгч : Л.Бямбасүрэн
Огноо: 2021-10-19 16:13:55

Хамрах хүрээ: Бакалаврын оюутнууд

Хамрагдах хугацаа: 2022.04.01-2022.06.25-ны өдрийг хүртэл хагас жил болон бүтэн жилийн хугацаанд 

Тавигдах шаардлага: Англи эсвэл Япон хэлний мэдлэгтэй байх 

                                         2.5-аас дээш голч дүнтэй суралцсан байх

                                         Эрүүл мэндийн хувьд ямар нэг асуудалгүй байх 

Тэтгэлэг: Сургалтын төлбөрөөс чөлөөлөгдөнө

*Замын зардал, даатгал, байр болон хоолны мөнгө, оршин суух үнэмлэх, эрүүл мэндийн үзлэг зэргийг суралцагч өөрөө хариуцна. 

Бүрдүүлэх материал:
  1. Өргөдлийн анкет 
  2. Дүнгийн тодорхойлолт 
  3. Тодорхойлох захиа /Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтсээс авах/
  4. Сургуульд орсон тодорхойлолт /Батламж/ 
  5. Гадаад паспортын хуулбар 
  6. Эрүүл мэндийн хуудас 
  7. Япон улсад нэвтрэх эрхийн өргөдлийн маягт 
 8. Санхүүгийн тодорхойлолт /Хэрэв өргөдөл гаргагч санхүүгээ өөрөөсөө гаргах бол өөрийн банкны тодорхойлолт хэрэв өмнөөс өөр хүн гаргах бол тухайн хүний банкны тодорхойлолт болон ажлын газрын тодорхойлолт/
  9. 4*3 харьцаатай цээж зураг
 10. Япон хэлний JLPT сертификат /Хэрэв байгаа бол/ 
 11. TOEFL-ийн сертификат /Хэрэв байгаа бол /
 12. Бүрдэл шалгах хуудас 

Өргөдлийн анкет болон бусад материалыг энэхүү https://www.niigata-u.ac.jp/en/study/exchange/ линкээр орж авна уу. 

Бүрдүүлэх материал өгөх сүүлийн хугацаа: 2021 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр  

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 341153, 75107777-513 дугаарын утсаар болон Захиргааны байр 205 тоот өрөөнөөс ирж лавлана уу. Мөн international@muls.edu.mn хаягаар бичиж лавлана уу. 
 

ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛТЭС