ХААШУ СЭТГҮҮЛД ӨГҮҮЛЭЛ АВНА

Нийтлэгч : Р.Батчимэг
Огноо: 2022-09-23 09:04:15

ХААШУ сэтгүүлийн 2022 оны 3 дугаар цувралд монгол хэлээр, 2023 оны 1 дүгээр цувралд англи хэлээр тус тус эрдэм шинжилгээний өгүүлэл авна.

Тус сэтгүүл жилд 3 дугаар хэвлэгддэг бөгөөд 2 дугаарт нь монгол хэлээр өгүүлэл хүлээн авч байсан  бол 2023 оноос эхлэн 2 удаа англи хэлээр авахаар боллоо.


Өгүүллийг joural_as@muls.edu.mn цахимхаягаар болон https://www.mongoliajol.info/index.php/MJAS сайтаар бүртгүүлэн илгээж болно.