ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛ БОЛНО

Нийтлэгч : Л.Бямбасүрэн
Огноо: 2022-06-13 18:07:52

ХААИС-ийн докторант Х.Сэргэлэнгийн “Сөнөд хонины махан ашиг шимийн чанарыг малын тавлаг байдлыг хангах асуудалтай холбон судалсан дүн” сэдэвт доктор (Ph.D)-ын зэрэг горилсон бүтээлийг хэлэлцэх Мал аж ахуйн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2022 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 10:00 цагт ХААИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн танхимд болно.МАГИСТР, ДОКТОРЫН СУРГУУЛЬ
МАЛ АЖ АХУЙН ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ