БНСУ-ын ОУ-ын хамтын ажиллагааны КОЙКА байгууллагын Дээд боловсролын салбарт хэрэгжиж буй “МУ-ын ХААИС-ийн сургалт, судалгаа, Аж үйлдвэрийн уялдаа холбоог сайжруулах, хүнийн нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх” төслийн суралцагч сонгон шалгаруулах зар

Нийтлэгч : .
Огноо: 2022-08-12 19:13:28