2022-2023 оны хичээлийн жилийн нэмэлт элсэлт 2022 оны 08 сарын 31-ний өдрийг дуустал явагдана.

Нийтлэгч : С.ЭРДЭНЭ-ОЧИР
Огноо: 2022-08-17 13:35:48