ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Нийтлэгч : Р.Батчимэг
Огноо: 2023-03-01 12:27:22

ХААИС-ийн докторант Батаа овогтой Баяртогтох  ‘’Уул уурхайн бүсийн хүрээлэн буй орчин болон малын эд, эрхтэн дэх хүнд металлын агууламжийг тодорхойлсон дүн’’сэдэвт бүтээлээр мал эмнэлгийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална.

Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдрийн 11.00 цагаас ХААИС-ийн шинэ захиргааны байрны 4 давхарт эрдмийн зөвлөлийн танхимд болно.