ХААИС-ИЙН ОЙН АЖ АХУЙН ИНЖЕНЕРИЙН ОЮУТНУУД ОЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЛАА

Нийтлэгч : Р.Батчимэг
Огноо: 2023-03-06 16:34:29

ХААИС-ийн ойн аж ахуйн инженер ангийн оюутнуудын төлөөлөл ойн газрын үйл ажиллагаатай танилцлаа.

Ойн газрын дарга Б.Оюунсанаа агентлагийн ерөнхий үйл ажиллагааг танилцуулж, ойн салбарт байгальд түшиглэсэн шийдлийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр сургалт орж, санал солилцов.