EUROPEAN UNION-FUNDED ERASMUS+MONGWBL 1ST ONLINE CAPACITY BUILDING TRAINING

Нийтлэгч : Р.Батчимэг
Огноо: 2023-05-12 10:22:45

Их, дээд сургуулийг төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Монголын дээд боловсролын тогтолцоонд ажлын байранд суурилсан сургалтыг нэвтрүүлэх (MONGWBL) төслийн багш, судлаач, мэргэжилтнүүдийн чадавх бэхжүүлэх анхны сургалт 2021 оны 6 сарын 28-наас 7 сарын 1-ны өдрүүдэд 4 өдрийн турш цар тахлаас шалтгаалан цахимаар амжилттай болж өндөрлөлөө.