ХААИС-ИЙН “АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ” ХӨТӨЛБӨРИЙН ОЮУТНУУД “АЖЛЫН БАЙРАНД СУУРИЛСАН СУРГАЛТ”-Д ХАМРАГДАЖ СУРСАН ЗҮЙЛЭЭ ТАЙЛАГНАЛАА

Нийтлэгч : Р.Батчимэг
Огноо: 2023-05-12 10:21:28

“Аялал жуулчлал” хөтөлбөрөөр суралцагч бакалаврын оюутнууд ажлын байранд суурилсан сургалт”-ын хүрээнд 2022 оны 10-р сараас 2023 оны 01-р сарын хооронд аялал жуулчлалын салбарын хувийн хэвшлийн байгууллагууд дээр цалинтай дадлага хийж, сурсан мэдлэг, чадвараа тайлагналаа.