ТӨСЛИЙН ҮНДЭСНИЙ БАГИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛОВ

Нийтлэгч : Р.Батчимэг
Огноо: 2023-05-12 10:20:56

ERASMUS+ MONGWBL төслийн үндэсний хэлэлцүүлэг 2022 оны 05 сарын 02-нд боллоо. Хэлэлцүүлгээр банк, даатгалын хөтөлбөрийн FAM (ажлын байранд суурилсан сургалтын хөтөлбөрийн уян хатан загвар)-ын сайжруулалт, Аялал жуулчлалын хөтөлбөрийн FAM (ажлын байранд суурилсан сургалтын хөтөлбөрийн уян хатан загвар)-ын сайжруулалт, төслийн хүрээнд хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөлт, бодлогын баримт бичгийн эцэслэсэн хувилбар, төслийн хүрээнд цаашид анхаарч ажиллах, сайжруулах, идэвхжүүлэх ажлуудыг хэлэлцлээ.

Хэлэлцүүлгийн үр дүнд сайжруулсан хөтөлбөрүүдэд бусад оролцогч талуудын саналыг нэмж тусган сайжруулахаар болов. Тус хэлэлцүүлэгт СЭЗИСХААИССУИСМАЖХТөрийн банкны ажлын хэсгийнхэн оролцлоо.

Хамтран ажиллаж буй та бүхэндээ талархал илэрхийлье.