ERASMUS+ MONGWBL ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ХААИС-ИЙН “АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ” ХӨТӨЛБӨР

Нийтлэгч : Р.Батчимэг
Огноо: 2023-05-12 08:22:05

ERASMUS+ хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжиж буй ERASMUS+ MONGWBLтөслөөс сургалтад ашиглах техник, тоног төхөөрөмжийн санхүүжилтийг хийж, ерөнхий зохицуулагч Отгонтэнгэрих сургуулиас сургалтын тоног төхөөрөмжийг оролцогч их, дээд сургуулиудад хүлээлгэн өгөх үйл ажиллагааг 2021 оны 11 сарын 2-ны өдөр зохион байгуулж, төслийн оролцогчид хүлээн авах актад гарын үсэг зурлаа.

Төслийн оролцогч их сургуулиуд болох СЭЗИС, ХААИС, СУИС, Дорнодих сургуулийн төслийн багийн гишүүд сургалтад шаардлагатай тоног төхөөрөмжөө хүлээн авч, төслийн зохицуулагчдад талархал илэрхийллээ.