ХААИС, ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТАЙ СУРГАЛТ БОЛОН ХҮНИЙ НӨӨЦ БҮРДҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХАМТРАН АЖИЛЛАНА

Нийтлэгч : Р.Батчимэг
Огноо: 2023-05-12 13:11:46

Гаалийн ерөнхий газрын хүний нөөцийн хэлтсийн дарга Ж.Баясгалан, Сургалтын төвийн сургалт хариуцсан Гаалийн улсын ахлах байцаагч Л.Уламбаяр, Сургалтын төвийн багш Гаалийн улсын ахлах байцаагч Ч.Эрдэнэбат нар өнөөдөр (2023-05-12) ХААИС-ийн удирдлагатай уулзлаа.

Уулзалтаар Гаалийн ерөнхий газрын зүгээс хүний нөөцийн сул орон тоог мэргэжлийн өндөр ур чадвар, ёс зүйтэй мэргэжилтнүүдээр хангах зорилгын хүрээнд тус байгууллагын ажлын байранд шаардлагатай индексээр мэргэжилтэн бэлтгэдэг ХААИС-тай хамтран ажиллах хүсэлтээ илэрхийллээ.

Мөн ХААИС төгсөгчдөө мэргэжлийн ажлын байранд зуучлах зорилтын хүрээнд тус байгууллагад шаардлагатай мэргэжлийн хөтөлбөрөөр суралцагчдад мэдээллийг нээлттэй хүргэх, ажиллах сонирхолтой оюутнуудыг бүхий л талаар дэмжин ажиллах боломжтой гэв.

Тус уулзалтын үеэр ХААИС-ийн Мал аж ахуй, биотехнологийн сургуулийн Хүнсний чанар-аюулгүй байдал хөтөлбөрийн ХАА-н бүтээгдэхүүний чанар, эрүүл ахуйн үнэлгээ, Мал эмнэлгийн сургуулийн Мал эмнэл зүй, Агроэкологийн сургуулийн Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн үнэлгээ, Эдийн засаг, бизнесийн сургуулийн санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, эдийн засгийн хөтөлбөрөөр суралцаж буй оюутнуудад Гаалийн ерөнхий газрын Хүний нөөцийн хэлтсийн дарга Ж.Баясгалан, Сургалтын төвийн сургалт хариуцсан Гаалийн улсын ахлах байцаагч Л.Уламбаяр, Сургалтын төвийн багш Гаалийн улсын ахлах байцаагч Ч.Эрдэнэбат нар үйл ажиллагааг танилцуулж, оюутнуудын сонирхсон асуултад хариуллаа.

Цаашид Гаалийн ерөнхий газрын Сургалтын төвтэй Гаалийн байцаагч нарыг давтан болон мэргэшүүлэх чиглэлээр сургалт явуулах боломжтой юм. Үүнд:

 • Мах, махан бүтээгдэхүүний чанар, эрүүл ахуй, аюулгүй байдал
 • Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний чанар, эрүүл ахуй, аюулгүй байдал
 • Ургамлын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний, эрүүл ахуй, аюулгүй байдал
 • Далайн гаралтай бүтээгдэхүүний чанар, эрүүл ахуй, аюулгүй байдал
 • Хүнсний гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний чанарын баталгаажуулалт
 • Орчны бохирдол, эрүүл ахуй, түүнд тавих хяналт
 • Хадгалалт, тээвэрлэлтийн нөхцөл, эрүүл ахуй, аюулгүй байдал
 • Бүтээгдэхүүний үлдэгдэл бодис
 • Ариутгал халдваргүйжүүлэлт
 • Сав баглаа боодол, түүнд тавигдах шаардлага
 • Олон улсын худалдааны гэрээ, конвенцүүд
 • Бусад захиалгат сургалтууд явуулах зэргээр хамтран ажиллах боломжтой юм.

Гаалийн байгууллагын сургалтын төвөөс тус мэргэжлээр суралцаж буй оюутнуудад дараах чиглэлээр сургалт авах, хамтран ажиллах боломжтой. Үүнд:

 • Оюутнуудыг Гаалийн байгууллага дээр улсын байцаагч нарыг дагалдуулан дадлагажуулах
 •  Гаалийн ерөнхий газрын лабораторид дадлагажуулах
 •  Хамтарсан шинжилгээний түргэвчилсэн болон орчин үеийн арга зүй боловсруулах, туршлага солилцох
 •  Хяналт шалгалтын арга, хэлбэр, онцлог анхаарах шаардлагатай бусад зүйл

Мөн цаашид ХААИС-д Гаалийн байгууллагад ажиллаж буй мэргэжилтнүүдийг мэргэжлийн чиглэлээр магистр, докторын сургалтад хамруулах, хамтарсан төсөл, судалгааны ажил хэрэгжүүлэх боломжтой юм.