МАГИСТРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Нийтлэгч : Р.Батчимэг
Огноо: 2023-05-19 12:45:15

ХААИС-ийн ЭЗБС-ийн магистрант Meng Chungang “Монгол–БНХАУ-ын гадаад худалдааны ялгаатай байдлын шинжилгээ (Угаасан ноолуурын жишээн дээр)” сэдвээр магистрын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны 05 дугаар сарын 26-ны 09:00 цагт https://voovmeeting.com/dm/jwrykn8Jn9jN (#VooVMeeting: 858-083-423) болно.

 

ХААИС-ИЙН ЭЗБС-ИЙН “ЭДИЙН ЗАСАГ” УХААНААР МАГИСТРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ