ХААИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРЬДЧИЛСАН ДҮН ГАРЛАА

Нийтлэгч : Р.Батчимэг
Огноо: 2023-05-22 17:55:36

ХААИС-ийн Захирлыг сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг “Төрийн өмчийн зарим их, дээд сургуулийн төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах нийтлэг журам”-ын дагуу сонгон шалгаруулалт явуулж дүгнэлээ.

Сонгон шалгаруулалтад 7 оролцогч нэр дэвшиж, материалаа ирүүлэв.

Сонгон шалгаруулалтын 2-р шатанд өрсөлдөж, ХААИС-ийн захирлын сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн оролцогчдыг онооны дарааллаар жагсаав.

  1. Б.Баасансүх
  2. Б.Баттөр
  3. Т.Балдан

ХААИС-ИЙН ЗАХИРЛЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ