ХААИС-ИЙН НЭМЭЛТ ЭЛСЭЛТ ЯВАГДАЖ БАЙНА

Нийтлэгч : Р.Батчимэг
Огноо: 2023-08-28 14:50:01

ХААИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрийн нэмэлт элсэлтийн бүртгэл явагдаж байна.

БҮРТГҮҮЛЭХ ХОЛБООС:  https://elselt.muls.edu.mn

Элсэлтийн бүртгэл төлбөргүй.