ХААИС-ийн Агроэкологийн сургууль Магистр болон Эчнээ ангид хаврын элсэлт авч байна

Нийтлэгч : О.Отгондэлгэр
Огноо: 2024-02-15 13:06:20

ХААИС-ийн Агроэкологийн сургууль мэргэшсэн Магистр болон Эчнээ 2.5 жилийн ангид хаврын элсэлт авч байна.