"The best paper awards-2024" магистрант, докторант оюутан судлаачдын эрдэм шинжилгээний хуралд урьж байна

Нийтлэгч : О.ОТГОНДЭЛГЭР
Огноо: 2024-04-09 13:18:56

“Монголын инновацын 7 хоног” арга хэмжээний хүрээнд Монголын залуу судлаачдын холбоо магистрант, докторант оюутан, залуу судлаачдын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг дэмжих зорилготой "The best paper awards-2024" магистрант, докторант оюутан судлаачдын эрдэм шинжилгээний хуралд урьж байна.