ХААИС “Боловсролын шинэчлэл-2024” үзэсгэлэнд тэргүүлэх*, эрэлттэй**, тэргүүлэх эрэлттэй*** мэргэжлүүдээ танилцууллаа

Нийтлэгч : О.Отгондэлгэр
Огноо: 2024-04-26 16:15:39

"БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧЛЭЛ-2024" үзэсгэлэн Мишээл экспогийн үзэсгэлэнгийн танхимд 2024 оны 04 дүгээр 19-22-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж ХААИС-ийн бүрэлдэхүүний

- Мал эмнэлгийн сургууль

- Мал аж ахуй, биотехнологийн сургууль,

- Инженер, технологийн сургууль

- Агроэкологийн сургууль

- Эдийн засаг, бизнесийн сургууль

- Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль

- ХААИС-ийн Дархан-Уул аймаг дахь салбар сургууль

- ХААИС-ийн Баянхонгор аймаг дахь салбар сургууль

оролцож тэргүүлэн болон тэргүүлэх*, эрэлттэй**, тэргүүлэх эрэлттэй*** мэргэжлүүд, мөн бусад мэргэжил, босго оноо, элсэлтийн шалгалт, олон улс болон дотоодод магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрүүдээ танилцууллаа.

ХААИС-ийн элсэлтийн шалгалт, босго оноотой эндээс танилцана уу?