Туршилтад амьтан хэрэглэх ёс зүйн хяналтын зөвлөл өргөдөл хүлээн авна

Нийтлэгч : О.Отгондэлгэр
Огноо: 2024-05-31 18:36:26

Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн Туршилтад амьтан хэрэглэх ёс зүйн хорооны хурлыг 2024 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр хийхээр төлөвлөж байгаатай холбогдуулан судалгааны ажилдаа туршилтын амьтан ашиглах багш, судлаачид холбогдох өргөдлөө Туршилтад амьтан хэрэглэх ёс зүйн хяналтын зөвлөл (МЭХ-ийн Эрдэмтэн нарын бичгийн дарга А.Алтанчимэгт)-д 2024 оны 05 дугаар сарын 31-ний дотор хүргүүлнэ үү.

 

Өргөдлийн маягтыг доорх холбоосоор нэвтэрч татна уу.

Хөдөө аж ахуйн их сургууль (muls.edu.mn)

Эрдэм шинжилгээ, инновацын газар