ERASMUS+ URGENT төслийн удирдлагуудад ХААИС-ийн баг төслийн үр дүнг танилцууллаа

Нийтлэгч : О.Отгондэлгэр
Огноо: 2024-06-18 11:47:31

Европын Холбооны ERASMUS+ хөтөлбөрийн санхүүжилттэй URGENT төсөл нь Энэтхэг ба Монгол улсын хот суурин газрын уур амьсгалын өөрчлөлтийг тэсвэрлэх чадвар, түүнд дасан зохицох байдал: Ногоон ба цэнхэр дэд бүтэц, байгальд түшиглэсэн шийдлийг дэмжихэд чиглэсэн сургалтын хөтөлбөр, чадавх бэхжүүлэлт, мэдээлэл харилцааны технологи ашиглалт, оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг дэмжих зорилготойгоор 2021-2024 оны хугацаанд амжилттай хэрэгжиж дуусах шатандаа ирээд байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай төслийн вэбсайтаас авна уу: https://urgent-project.net/ 

URGENT төслийн удирдагч Йилдирай Огурол, зохицуулагч Антон Шкаруба, санхүү хариуцсан менежер Жерон ван Кемпен нар 2024 оны 6 дугаар сарын 14-18-ны өдрүүдэд Монгол талын хамтрагч байгууллагуудын төслийн хэрэгжилтийн үр дүнг шалгах, үнэлгээ хийх, шаардлагатай бол зөвлөгөө өгөх, холбогдох албаны хүмүүстэй уулзах зорилготой зочиллоо.  

Төслийн удирдлагууд 2024 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр ХААИС дээр ажиллаж төслийн баг бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ дараах чиглэлд төслийн хэрэгжилтийн үр дүнг танилцуулан, төслийн үйл ажиллагааны санхүүгийн болон техникийн эцсийн тайланг амжилттай хамгааллаа.

  • Төслийн хүрээнд шинээр болон шинэчлэн боловсруулсан Ландшафтын архитектурын бакалавр болон магистрын хөтөлбөрийн нийт 8 хичээл, төслийн оролцогч их сургуулиудын хамтарсан "Байгальд түшиглэсэн шийдэл" (NBS-MOOCs) хичээлийн боловсруулалт, цахим хичээлийн иж бүрдэл, хичээлийн явцын үр дүн
  • Төслийн хүрээнд худалдан авсан багаж тоног төхөөрөмж, ашиглалт, "Ландшафтын архитектур төлөвлөлтийн лаборатори", "Видео студи"-ийн үйл ажиллагаа
  • Их сургууль, үндэсний болон олон улсын түвшинд төслийн үр нөлөө, хамтын ажиллагааны олон талт байдал
  • Төслийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах, түгээн дэлгэрүүлэх, мэдээ мэдээллийг төслийн болон их сургуулийн албан ёсны цахим хуудас, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр нийтлэх, түгээх байдал
  • Цаашид төслийн үр дүнг тогтвортой хадгалах зорилт, төлөвлөгөө
  • Төслийн үйл ажиллагааны санхүүгийн баримт бичгийн бүрдэл, санхүүгийн эцсийн тайлан
  • Төслийн үйл ажиллагааны техникийн эцсийн тайлан