“Газар тариалан, мал аж ахуйн салбарын хүний нөөцийн эрэлт, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын хэрэгцээ шаардлага” хэлэлцүүлэг болно

Нийтлэгч : О.Отгондэлгэр
Огноо: 2023-11-28 19:56:59