Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн Удирдах зөвлөл хуралдлаа

Нийтлэгч : О.Отгондэлгэр
Огноо: 2024-06-05 12:39:41

Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн Удирдах зөвлөлийн хуралдаан 2024 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр зохион байгуулагдлаа.

Хэлэлцсэн асуудал:

  1. Удирдах зөвлөлийн гишүүдийг батламжлах, удирдах зөвлөлийн даргыг сонгох
  2. Удирдах зөвлөлийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгын төслийг хэлэлцэх
  3. ХААИС-ийн дүрэм, бүтцийн шинэчилсэн төслийг хэлэлцэх
  4. ХААИС-д 2024-2025 оны хичээлийн жилд элсүүлэхээр тогтоосон оюутны хяналтын тоог хэлэлцэх
  5. Бусад асуудлын хүрээнд

Шийдвэрлэсэн нь:

  1. ХААИС-ийн Удирдах зөвлөлийн гишүүдийг батламжилж, Удирдах зөвлөлийн даргаар Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын орон тооны бус зөвлөх Д.Тэрбишдагвыг сонгож, ажиллуулахаар томиллоо. 
  2. ХААИС-ийн Удирдах зөвлөлийн дүрмийг шинэчлэн баталлаа. 
  3. ХААИС-ийн дүрэм, бүтцийн шинэчилсэн төслийн саналд хамт олны оролцоог хангах, хууль тогтоомжид нийцүүлэн сайжруулах зорилго бүхий ажлын хэсгийг байгуулав.
  4. Хөдөө аж ахуйн их сургуульд 2024-2025 оны хичээлийн жилд элсүүлэх оюутны хяналтын тоог батлав.
  5. ХААИС-ийн ректорын албан тушаалын (ажлын байр) тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсгийг байгуулав.

ХААИС-ИЙН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ