ПРОФЕССОР БАГШ НАРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ОЛОН УЛСЫН ХАМТАРСАН ТӨСЛИЙН ӨДӨРЛӨГТ УРЬЖ БАЙНА

Нийтлэгч : Р.Батчимэг
Огноо: 2022-11-01 09:46:10

Шинжлэх ухааны ажилтны өдрийг угтан зохион байгуулдаг профессор багш нарын хэрэгжүүлж буй олон улсын хамтарсан төслийн өдөрлөгт хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.