Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Эрдмийн зөвлөл

Захиргааны зөвлөл

Хөдөө аж ахуйн шинжлэх ухааны зөвлөл

Санхүүгийн хэлтэс

Нийтийн үйлчилгээний хэлтэс

Хөдөө аж ахуйн төв номын сан

Суурь шинжлэх ухааны тэнхим

Халдваргүй өвчин судлалын тэнхим